Ugrás a fő tartalomra

Vörös riasztás

Nem MI mondjuk! Az alábbi 'Közleményt' kissé megkésve, kizárólag közismereti okokból tesszük közzéLelkiismereti vagy tapasztalati okokból pedig mindenki azt gondol, amit akar... *B.Kiss-Tóth László

 

Mottó:
„A zsidó az nem nép, nem nemzet, nem vallás, hanem egy faj, egy állapot, az emberség minden formáját nélkülöző életmód, mely elnevezés igaz mindenkire, aki másokon élősködik.”
(Hun Vérfarkas)
*
A Közegészségügyi és Járványelhárító Főfelügyelet rendkívüli közleménye:

Nemzetünk egészséges életmódjáért és megmaradásáért érzett felelősségünk teljes tudatában az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot:
Régóta sejtjük azt, ami mára bizonyított tény, a Föld egész népessége, de különösen a Kárpát-medencei magyar nemzet egésze, halálos kórban (és korban) szenved.
A kór – bacillus hebraicus  (a köznyelv szerint élősködő szidó) – ismérvei:
Alaptípusuk messziről érzékelhető minden érzékszervünkkel.
Ha látjuk őket, akkor messziről felismerhetjük kacsaszerű billegő járásukról, kilincs méretű ormánnyal elcsúfított bárányforma fejükről. Ha undorodva elfordulunk tőlük, azon nyomban meglop, kirabol. Bár manapság már annyira elszemtelenedtek, hogy szemünk láttára is megteszik ugyanezt.
Ha elkövetjük azt a hibát, hogy halló távolságra kerülünk hozzájuk, akkor a többnyire affektáló, hl®accsoló torokhangjuk teszi nyilvánvalóvá kilétüket. Amennyiben figyelmet is áldozunk rájuk, megállapíthatjuk, hogy minden szájukból kijövő hang, hazugság.
Ha felesleges kockázatot vállalva, közelítünk hozzájuk, nem kell szélirányba állnunk ahhoz, hogy testük által árasztott fertelmes mosdatlan szagukra felfigyeljünk. Legjobb, ha elővigyázatosan egy kanális nyílása fölé helyezkedünk, mert ez esetben az onnét feláramló illatok némelyest enyhítik a szemben álló biológiai képződmény fertelmes bűzét.
Az alaptípus egyáltalán nem dolgozik, alkotó tevékenységet nem végez (persze van munkahelye), viszont jól él. Ettől függetlenül állandóan rossz sorsa iránt panaszkodik, mindenki mást, aki nem közéjük tartozik, megállás nélkül szidalmaz. Gójoknak – állatoknak – tekinti azokat, kik nem az ő almából valók. Elméleteket gyárt – mint például a holokamuka – hogy neki mily sanyarú a sorsa, miközben háborúkat, világégéseket, ember és ember között békétlenséget szít, csak és kizárólag a saját haszna érdekében. Nem átallja a természet erőit mértéktelenül kizsákmányolni, azt saját tulajdonának tekinteni, végső soron azt elpusztítani. A kezükben tartott pénz hatalmával, uzsorával szipolyozzák, taszítják a rabszolgasorsnál is méltatlanabb helyzetbe az emberiséget, miközben lassan, de módszeresen kipusztítják a Föld minden más élővilágát is.
Amikor kiemelik a Föld mélyéről az utolsó csepp olajat, vagy amikor kivágják az utolsó élő fát, vagy amikor nagyobb terméshozam reményében visszafordíthatatlan mértékben vegyszerezik a termőföldet, vége lesz a világnak. A határán vagyunk, már látszik a vége.
A díszesebb példányaikat, akiket kifinomult rafinériával, és utolérhetetlen aljassággal ruházott fel az ő Kiagyalójuk és Teremtőjük, összefoglaló nevükön politikusoknak hívjuk, vagy bankárosnak, aki „jó szándékkal” kölcsönt ad, persze megfelelő fedezet mellett. Vagy bírónak, ügyésznek, ügyvédnek, akik az „igazság bajnokaként” az általuk kreált jog eszközével osztják az észt, természetesen a kárunkra. Ingatlannal kereskednek, vagy áru felvásárló és elosztóként az árakkal manipulálnak. Színészkednek, a médiában „szórakoztatnak”, megrendelésre (vagy zsigerből) hazug újságot írnak. Maffia hálózatot működtetnek. A drog és a szex ipar minden ága hozzájuk tartozik. Milliárdos tételekben büntetlenül adót csalnak. Ja, és „gyógyítanak”, mint orvosok. Vegyigyárak által előállított termékekkel, mérgekkel. A Természet adta gyógymódokat elutasítják, nevetségessé teszik, végső soron tiltják. Persze, mert nincs meg rajta az őt életben tartó haszon…
A fizikai munkát illetően minden megoldás érdekli, csak ne neki kelljen csinálni. Háztetőn belőlük eddig csak „hegedűst” láttam – akkor is a vágyott gazdagságról óbégatott -, de bádogozni, cserepezni még egyet sem, soha.
A velük való közös háztartás az életre veszélyes! Az már a vég kezdete, mert az emberiség még embernek mondható megmaradt részét nemi úton terjedő biológiai fertőzéssel, a „szaporulat” által taszítja romlásba.
A hím és nőstény egyedek, a kiváló színészi képességeik birtokában eljátsszák, hogy ők emberek. Sajnos az első pillanatban nem látszik, hogy az alapvető emberi tulajdonságokkal, mint az erkölcs és morális érzék, nem rendelkeznek, mert gondosan titkolják.
Amikor már elszórták jó helyre a saját magjukat, vagy befogadták méhükbe az emberanyagot, megtörtént az emberiség erkölcsi rombolása. Itt, ez időre bevégezték dolgukat. Ekkor kimutatják a foguk fehérjét. Követelődzővé, telhetetlenné, másokkal szemben iriggyé, maguk irányába önteltté válnak. Előjön belőlük a „kiválasztottság” képzete. Ha a gazdaállat, akinek addigi jóléti mivoltát köszönheti, nem teljesít a továbbiakban igényeinek megfelelően, akkor kihasználva annak jóindulatát, kizsigereli, kisemmizi, majd minden emberi érzést nélkülözve, gonoszul, kéjes érzésekkel telítve, lapátra teszi.
Nem érdekes? Ez a probléma nem mai keletű. Évszázadokkal ezelőtt is erről értekeztek, akik felismerték a biológiai fertőzöttséget. Azóta nem nyílt ki a szemünk? Lehet, hogy megérdemeljük a sorsunkat?

Így ír Luther Márton:
".. és aztán örökre kiutasítani őket ebből az országból. Mert, mint hallottuk, Isten haragja olyan nagy, hogy lágy elnézés csak rosszabbá teszi őket, amíg kemény könyörületesség kissé megváltoztathatja őket. Ezért, mindenképp el velük!"
„Mit tegyünk mi keresztények ezekkel az elutasított, megbélyegzett zsidó emberekkel? Alkalmazzuk rájuk más országok bölcsességét, mit pl. Franciaországét, Csehországét, Spanyolországét, stb.., akik először benyújtották nekik a számlát a kiuzsorázott javakról, aztán kiutasították őket az országból…..Isten annyira haragszik rájuk, hogy lágy könyörületesség csak bűnösebbé teszi őket, míg kemény bánásmód csak kevéssé javítja meg őket. Ezért: el velük! " (Luther Márton 1543-ból)  

Ez pedig egy másik tisztánlátó írása:  
„A zsidó egyik legtipikusabb változása az a képessége, hogy úgy szívja áldozatai vérét, és gyengítse azt, hogy észrevétlen maradjon, és a zsidó eszközei és technikái erre a célra az idők során egyre finomabbak lettek, és ezekre nincs példa más élőlényeknél. Tekintve ezeket a technikákat meg kell-e lepődnünk azon, hogy néhány nemzsidó, akiket a legjobban gyöngített a zsidók vérszívása a legelszántabb zsidóvédők, és képesek halálos csatákat vívni zsidó "jótevőik" javára? Teljesen képtelenek arra, hogy fölismerjék a veszélyt, vagy a parazitatámadás alattomos voltát.
A parazita jelszava "mindig vegyél el". Lepjen meg bennünket, ha ezt a jelszót megtaláljuk a parazita csoport irodalmában? Most megkérdezzük az olvasót, melyik csoport jelenik meg újra és újra a történelemben, egyik kultúra után a másikban? Melyik csoportot utálta a gazdanép mindig? Melyik csoport szerepe volt gyakran meghatározó a kultúrák hanyatlásában és tönkremenésében? Melyik csoport kedvel és támogat mindenféle degenerációt? Melyik csoport foglal el mindig bizonyos pozíciókat a gazdanépben? És melyik csoport utasít el mindenféle alkotó tevékenységet bármely kultúrában, és ehelyett hű marad jelszavához" "Mindig csak vegyél"., és elutasítja, hogy hasznos vagy megfelelő ellenértéket nyújtson?

A zsidók ismertek a fentiekről.

El kell ismernünk az élet egyik alapvető törvényét. Ha a gazda nem tudja kilakoltatni a parazitát, lassú degenerációs törésbe süllyed, betegségbe és halálba. Ha ki tudja lakoltatni a parazitát, gyorsan száll fel új magasságokba, nagy teljesítményekre lesz képes és jómódú lesz.”
  
Régen megérett az idő, hogy egy tisztító kúrának vessük alá magunkat, és megszabaduljunk ettől a krónikus betegségünktől. Küldjük őket ahová valók. Egy melegebb éghajlatra.
Ismerek ilyen helyet, ott van például a Halálfa Szára.

Az önvédelem a Teremtőtől kapott jogunk és kötelességünk! Nem élhetünk vissza vele! Megmaradásunk, a jövő generáció érdekében ismerjük fel a veszélyt! Értsük meg, hogy az emberiség nem homogén, ahogyan ezt annyira szeretnék velünk elhitetni. Földünkön élnek emberek, és nem emberek! Emberré az erkölcs és morál megléte teszi az alanyt. Ennek hiánya az nem ember, hanem álember! Egy másik élet minőség! (hivatkozok a szöveg elején lévő Mottóra).

A legveszélyeztetettebb helyzetben Te vagy, átlagember!
Te, az átlag magyar, aki bőszen készül a választásokra, hisz meggyőződéses demokrata vagy, bár e szó jelentésével sem vagy tisztában.  Ha tisztában lennél, akkor tudnád, hogy néphatalmat jelent. Ugyan már ember! Mi hatalmad van? Azt gondolod, választhatsz. Mégis kik közül? Nézz már körbe, mi a felhozatal! Mindegyik bizonyította már, hogy címeres gazember, mind elárulta már a Nemzetet, a Hazát! Az, aki még nem, alig várja, hogy megtehesse, mert az még a meggazdagodás előtt áll!
Te vagy az, aki meggyőződéses narancs, vagy piros színű hívő vagy és nem látsz el csak az orrodig. A többi „demokrata” pedig – aki nem narancs, vagy piros lelkületű –, még hisz a nemzeti színű pártmesében.
Azt hiszed, hogy a magyar parlament teérted van, pedig nem más, mint egy idegen érdekeket szolgáló pénz elosztó központ. A világ legjobban fizetett varieté színháza, ahol az „Állam irányítása” című darabot játsszák, a jó voltodból igen nagy sikerrel. Még vissza is tapsolod őket. Nem veszed észre, hogy a kettős szereposztás ugyan azt a színjátékot adja elő ciklusról, ciklusra.
Te vagy az, aki a Retek Klub és a Telaviv 2 emlőin nevelkedsz. Onnét szívod magadba a kultúrát. Nem látod csak a földi hívságokat, a talmi csillogást, leghőbb vágyad, hogy bármi áron ünnepelt, ismert valakivé, vagy ha így jobban érted celebbé válj. Lassan-lassan beléd nevelik, és el is hiszed, hogy az egyneműek csókja édesebb. (brrrrr)
Igazi plázahívőként, a nyugati termékek lelkes fogyasztójaként azt sem veszed észre, hogy szeméttel, génmanipulált termékekkel etetnek.
A hagyományőrzők szerinted magyarkodnak, érdekükért markánsan kiállókat pedig csőcseléknek, nácinak nevezed, bár ennek a szónak az értelmével se vagy tisztában.
Begyepesedett agyú, szemellenzősként lelkes „védőoltás” alany vagy, akinek a madárinfluenza az valós veszélyforrás, a chamtrail pedig kondenzcsík. Nem hiszel a HARP technológiában, és még csak nem is hallottál az Új Világrendről, pláne nem az emberiség zömét kiirtandó terveiről.
Azt sem veszed majd észre, ha egy hosszú menetoszlopban találod magad és a biológiai hulladék égetőmű felé terelnek. Azt gondolod, hogy a jóságos Állambácsi a melegedőbe hajt Téged!

Ébredj ember, amíg nem késő! Aztán tedd a dolgod!

Első lépcsőben félelmek nélkül terjeszd az igazságot, szeresd a te FÉLE(!) barátodat, mint tenmagadat, de NE(!) gyűlöld az ellent!
„Fegyver nélkül hatékonyan harcolni az igazság kimondásával, és annak tovább adásával lehet!”
(W. Sexpeare) (jól írtam a nevet, nincs tévedés)
Aztán majd meglátjuk, milyen lehetőséget teremt nekünk a mi Öreg Istenünk a további cselekvésre…
A cél, hogy EMBEREK kerüljenek a Magyar Parlamentbe, akiknek a dolguk nem az, hogy irányítsanak, hanem hogy irányt mutassanak. Azután hagyják békében a magyart alkotni, teremteni. A leendő államirányítás további feladata a közösség érdekeit szolgáló elképzeléseket támogatni, megvalósulásukat elősegíteni, aki pedig ebben gátolni igyekszik, azoktól megvédeni.

Kiskunlacháza, 2013. december 7.                 
Orosházi Ferenc
Közegészségügyi főfelügyelő jelölt keze alá dolgozó, helyettes segéd gyakornok
/Forrás: http://hunfarkas.blogspot.hu/ /*B.Kiss-Tóth László 2016.08.09.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár