Ugrás a fő tartalomra

Perge Ottó: Amerikában élő keresztény palesztin szedi ízekre a sokat sulykolt, átlátszó cionhazugságokat


A cionista hazugságok gyenge lábakon állnak, primitívek és átlátszóak. Cáfolatuk nem igényel különösebb szellemi erőfeszítést. Azonban bizonyos minimális történelmi tudás és a napjaink eseményeire vonatkozó hiteles információk mégis szükségesek hozzá.
Az oktatás és „fősodratú” média minden fegyvert bevet annak érdekében, hogy bizonyos kulcsfontosságú kérdésekre vonatkozóan – mint amilyen például a Palesztinában zajló izraeli erőszakos térfoglalás ügye is – ne legyenek megfelelő ismereteink. Egy Honoluluban élő palesztin keresztény, Raji (Roger) Abuzalaf csokorba gyűjtötte a legkirívóbb cionista hazugságokat, és meg is cáfolja azokat.

„Nincs olyan, hogy Palesztina, palesztin nép nem is létezik”


A palesztin élettér cionista beszűkítése


• Pedig én palesztin vagyok. Az őseim – 100 generációra visszamenően - Palesztinában éltek, és mindig is palesztinnak is nevezték őket. A mai napig őrzöm a szüleim palesztin útlevelét.
• Mielőtt a cionisták teljesen újraírták volna a történelmet, a kutatók egyértelműen megállapították, hogy ezt a földet Kr. e. 500 óta Palesztinának, lakóit pedig palesztinnak hívják.
• Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1947-es felosztási tervében az a kitétel szerepelt, hogy az “eredeti Palesztinát („original Palestine”) két államra osztják: Izraelre (amely a terület 55%-át kapta) és Palesztinára (amelynek 45% jutott). (181 – 11/29/1947. számú ENSZ határozat. Megjegyzem itt, hogy már ez a felosztás is súlyosan igazságtalan volt, mivel akkoriban Palesztina lakóinak egyharmada volt zsidó, kétharmada palesztin.)
Következtetés: Palesztina (ezen a néven) több mint 2500 esztendőn keresztül létezett. Noha a cionista Izrael állam fennállása illegális a történelmi Palesztina 78%-án (hiszen az 1947-es ENSZ alapján csak annak 55%-án jöhetett volna létre, és ezt a tényt az ENSZ figyelmen kívül hagyja), a fennmaradó 22 %-ot mindenütt a világon Palesztinának nevezik. (És ezen a fennmaradó 22%-on közel félmillió „telepesnek” nevezett izraeli megszálló él, és ebbe a 22%-ba tartozik a Gázai övezet is, melynek tengeri és szárazföldi határait, légterét Izrael ellenőrzi, a területet blokád alatt tartja, és rendszeresen mészárlásokat rendez ott. Ciszjordánia és Kelet-Jeruzsálem 1967 óta folyamatosa katonai megszállás alatt áll – P. O.)
Palesztinok milliói élnek szerte a nagyvilágban:
• Palesztinok élnek Palesztinában (az illegális izraeli megszállás terrorja alatt).
• Élnek palesztinok Izraelben (másodrendű állampolgárokként ).
• És végül élnek palesztinok a szomszédos arab országokban, Európában, Ázsiában és Amerikában.

„Izraelnek joga van megvédenie magát”

Elméletben természetesen mindenkit megillet az önvédelem joga. Csakhogy ez a jog elveszíti érvényességét, ha az a fél, amelyik hivatkozik rá, törvénytelen vagy erkölcstelen tetteket hajt végre. Vegyünk egy példát: ha egy bűnöző betör egy lakásba, és ostrom alá veszi a bennlakókat, a lakás tulajdonosának joga van ahhoz, hogy elűzze onnan a betolakodót – ezzel szemben ha a betörő erőszakkal lép fel az őt kiebrudalni szándékozó tulajdonossal szemben, az nem nevezhető „önvédelemnek”. (Habár sok bűnöző az amerikai tárgyalótermekben fortélyos módon gyakran hivatkozik erre.)
A tény: 1967-ben Izrael megtámadta a palesztin területeket, és kezdetét vette a katonai megszállás. Mind az agressziót, mind az azt követő megszállást elítélte az ENSZ. (242 – 11/22/1967. sz. ENSZ határozat.) Ennek ellenére, valamint számos más ENSZ-határozat dacára, Izrael katonai kormányzást kényszerített rá a palesztinokra, és az alábbi emberiség elleni bűncselekményeket követte el, melyeket az ENSZ szintén elítélt:
• Katonai akciók a szomszédos Libanon, Szíria, valamint Irak ellen.
• A palesztinoknak szánt orvosi felszerelések, gyógyszerek és élelmiszerek célba juttatásának akadályozása.
• A palesztinok vízkészleteinek ellenőrzése. (És sok esetben ezeknek a vízkészleteknek a felhasználása Izrael javára – P. O.)
• Illegális települések építése Palesztinában – a Gázai övezetben, Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben. (2005 óta nincsenek zsidó telepek a Gázai övezetben, de Izrael azóta is szoros felügyelet, sőt blokád alatt tartja a területet – P. O.)
• A megszállt területeken illegális telepek benépesítése telepesekkel – valamint felfegyverzett gengszterekkel. (A nemzetközi jog tiltja, hogy egy megszálló hatalom megváltoztassa a felügyelete alatt álló területek etnikai arányait – P. O.)
• Palesztin házak ezreinek a lerombolása, nem egy esetben úgy, hogy a bennük lévő embereket is megölték. (Vagy éppen azokat, akik a házak előtt voltak, lásd Rachel Corrie tragédiáját.)

• „Apartheid Fal” építése, amely elválasztja a palesztinokat a családjaiktól, földjeiktől, vízkészleteiktől, és megnehezíti számukra az orvosi ellátás igénybe vételét.
• Együttműködés az apartheid Dél-Afrikájával, annak érdekében, hogy illegális nukleáris, valamint biológiai és kémiai fegyvereket fejlesszenek ki. (Az izraeli atomfegyver-készlet létrehozásában elsősorban Franciaország játszott szerepet, de Nagy-Britannia is kivette belőle a részét, és természetesen az USA jóváhagyására is szükség volt hozzá – P. O.)
• Az „adminisztratív elzárás” gyakorlatának bevezetése, amelyre hivatkozva palesztinok tömegeit – nőket és gyermekeket is – letartóztatnak, és vádemelés, ítélet, a szükséges jogi eljárások lefolytatása nélkül tartanak fogva.
• A palesztinok segítségére siető nemzetközi humanitárius segélyszervezetek munkatársainak bántalmazása, letartóztatása, meggyilkolása.
Következtetés: Izrael nemzetközi jogszabályok és erkölcsi normák sokaságát sérti meg. Izrael jelenléte Palesztinában illegális behatolásnak minősül, amely együtt jár a palesztinok javainak eltulajdonításával és tönkretételével, erőszakkal, gyilkosságokkal. Mivel a nemzetközi közösségnek nem sikerült az izraeli háborús bűntettek ügyében igazságot szolgáltatni, a palesztinok fel vannak jogosítva arra, hogy bármilyen eszköz révén, de megszabaduljanak az elnyomójuktól – Izraeltől. Bármiféle fondorlatos kísérlet Izrael részéről, hogy gyalázatos tetteit „önvédelemnek” állítsa be, teljes mértékben jogtalan és súlyosan megtévesztő.

„A Hamász a felelős! A Hamásznak fel kellene hagynia Izrael bombázásával!”

Ezzel a váddal aljas módon ismételten csak az áldozatukat állítják be bűnösnek a cionisták. Izrael brutális jelenléte Palesztinában számos nemzetközi és morális szabály súlyos megsértését eredményezi. A Hamász cselekedeteit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a 18. századi (még brit uralom alatt álló) Amerikában polgárőrök tettek meg minden tőlük telhetőt a megszálló brit csapatok kiűzése érdekében.
Következtetés: noha én magam pacifista vagyok, és az erőszakmentes ellenállás érdekében emelek szót Palesztinát uraló kriminális izraeli megszálló hatalommal szemben, jó lelkiismerettel el kell ismernem, hogy a Hamász teljesen törvényesen és morálisan is jogosan harcol Palesztina felszabadításának ügyéért – úgy Palesztinában, mint Izraelben.

“Izrael barátja és szövetségese az Egyesült Államoknak!”

 
Izrael az Egyesült Államok „apukája”.
Tény: Izrael emberiségellenes bűnöket követ el, miközben senki sem vonja tetteiért felelősségre, és az USA nem csupán beleegyezik Izrael bűnös cselekedeteibe, de anyagilag is hozzájárul azok végrehajtásához.
• Kormányunk és az államapparátusunk tele van cionista bírókkal, törvényhozókkal, republikánus és demokrata tisztségviselőkkel. Nem is szólva az AIPAC-ról, és más cionista ellenőrzés alatt álló lobbi csoportokról, amelyek befolyásolják a pénzügyeket és a törvényhozást szövetségi, állami és helyi szinteken egyaránt.
• Pénzügyi rendszerünk (a bankok, a Wall Street, a Federal Reserve Bank) a cionisták ellenőrzése alatt áll.
• A szórakoztató iparunk jó része (Hollywood, Broadway, Nashville, NBA, MLB, NFL, NHL, stb.) döntően cionisták tulajdonában van, illetve jelentős részben ők működtetik.
• A fősodratú média (az összes nagyobb hírcsatorna, a televízió- és rádióállomások, újságok) szintén a cionisták tulajdonában van, és az ő irányításuk alatt áll.

Következtetés: Az ismertetett tényeknek kétféle következménye is van. Az egyik, hogy a cionisták nagymértékben befolyásolják és manipulálják az USA kormányát annak érdekében, hogy pénzelje és elősegítse Izrael háborús bűncselekményeit Palesztina és az egész emberiség ellen. A másik pedig, hogy a cionisták meggyőzik a tömegeket arról, hogy Izrael a „jó fiú”, a muzulmánok, arabok és kiváltképpen a palesztinok pedig a „rossz fiúk”.
Egy igazi barát vagy szövetséges azonban sohasem manipulálná partnerét háborús bűntettek sokaságának az elkövetése érdekében! A cionista Izrael a valóságban az USA fondorlatos ellensége. (És akkor még a szerző nem szólt semmit például az USS Liberty elleni izraeli támadásról, a szeptember 11-i merényletekről stb.)
Epilógus
Aki a fentebb megcáfolt és más cionista mítoszelemekhez továbbra is ragaszkodik, az alább felsorolt három csoport valamelyikébe tartozik:
• Hazugok: a cionisták támogatói (zsidók, keresztények és mások), akik ugyan ismerik a tényeket, ennek ellenére mégis részt vesznek a közvélemény megtévesztésére irányuló akciókban.

• Tudatlanok: többnyire az átlagpolgárok, akik áldozatul estek a cionista propagandának, és nagyon csekély vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tettek a rendelkezésükre álló információk ellenőrzése, ismereteik bővítése érdekében.
• Bolondok: azok, akik értesültek ugyan az igazságról, azonban nem vesznek arról tudomást, mivel hiábavaló módon ki akarják fejezni „lojalitásukat” ahhoz a politikai vagy vallási pozícióhoz, amelyet betöltenek. (Talán nem feltétlenül bolondok, hanem pénz- és hatalomvágyó karrieristák, és egyáltalán nem biztos, hogy hazudozásuk, színlelésük „hiábavaló” – P. O.)
Raji (Roger) Abujalaf Haifából származó keresztény palesztin menekült. Houstonban nevelkedett, jó ideje Honoluluban lakik. Amerikai állampolgár. Gitáros, énekes, zeneszerző és költő. Számos helyi kezdeményezésben vesz részt, jelenleg társszezőként egy palesztin témájú film elkészítésén dolgozik. Angolul itt olvasható röviden összefoglalt élettörténete, valamint az izraeli-palesztin kérdést illető hitvallása.

Perge Ottó - Dissident Voice
/Forrás: Kuruc.info 2014.08.08./*B.K-T.L.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár