Ugrás a fő tartalomra

Magyar Kálvária 1945-1948


Felvidéki kitelepítések

2011.02.03. - Feltöltötte: hungariatv
A felvidéki kitelepítésekről készített döbbenetes dokumentumfilm az UDVARDI CARISMA TV produkciója 2004 ...
*
Morvai Krisztina EP képviselő (Jobbik Magyarországért Mozgalom) közleménye a Beneš-dekrétumokról és a szlovák-magyar kettős állampolgárság tilalmáról szóló EP PETI Bizottsági ülésről

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága ma folytatta a Juhász Imre
és Hahn-Seidl Alida petíciója alapján indított eljárást a magyarok
azóta is büntetlen megkínzását, meggyilkolását, deportálását s
vagyonától történő megfosztását lehetővé tevő  Beneš-dekrétumok EU
jogba ütközéséről. Ezen kívül ma volt az első tárgyalása a Dr.
Lomnici Zoltán és Gubík László kérelmezők által benyújtott petíció
alapján a kettős állampolgárságot tiltó s a jogszabály következtében
a felvidéki magyarokat szlovák állampolgárságuktól megfosztó
jogszabálynak, illetve a megfosztás következményeinek az EU
szabályai,  jogrendje tükrében. Az ülésen természetesen részt
vettem, s több ízben felszólaltam a következő tartalmakkal.
Először is tiltakoztam az ellen, hogy a fenti két témában a
Bizottság zárt ülést tartson. Rámutattam: emberi jogokkal és
általában joggal, jogérvényesítéssel kapcsolatban a nyilvánosság és
a közvetlenség elvének alkalmazása igen fontos. Az EU által sokat
hangoztatott "transzparencia", azaz a döntési folyamatok
átláthatóságának elvével is ez volna összhangban. Megosztottam a
bizottság tagjaival azt a tapasztalatomat is, hogy az emberi jogi
jogsértések súlya mindig valódi emberek valódi történetein keresztül
érthető meg igazán.

Ezért is lett volna fontos, hogy például a 101 esztendős felvidéki
magyar tanárnő közvetlenül mondhassa el, hogyan hatott rá, hogy
megfosztották állampolgárságától.  Arra az érvelésre, miszerint a
zárt ülést azért kell elrendelni, mert a pártokat képviselő
koordinátorok így rendelkeztek - rákérdeztem, hogy a jövő hónaptól
folyhat-e esetleg az egész Európai Parlament munkája zárt ajtók
mögött, ha a párt-koordinátorok éppen úgy döntenek. A zárt ülés
elrendelése elleni tiltakozásképpen TRANSZPARENCIA? - feliratot
helyeztem el asztalomon. Megdöbbentett, hogy felvidéki magyar
honfitársainkat, akik a jogfosztottságukat panaszló plakátokat
mutattak fel a teremből történő kiküldésükkor, az őrök fizikailag
megtámadták, a transzparenseiket kezükből kitépve akadályozták a
szabad véleménynyilvánításban, miközben a levezető elnök követelte,
hogy az eseményt rögzítő kamerát kapcsolják ki.  Hangot adtam
megdöbbenésemnek, s annak, hogy lám ez az európai uniós demokrácia
és szólásszabadság.

Az ügy érdemét tekintve felszólalásom lényege a következő volt. A
megszólaló szlovák nagykövet, valamint az Európai Bizottság
álláspontja szerint Szlovákia EU csatlakozásakor jogrendszerét az
Unió arra hivatott szervei alaposan átvizsgálták és nem találtak
kivetnivalót a Beneš-dekrétumok ellen. Ezzel kapcsolatban
rámutattam, hogy a szlovák parlament 2007-ben hozott határozatot
arról, hogy a Beneš- dekrétumok hatálya változatlanul fennáll.
Tekintettel arra, hogy Szlovákia 2004-ben lépett be az Unióba,
értelemszerűen nem vizsgálhatták ezt az elemét a szlovák jogrendnek.
Márpedig a 2007. évi határozatával a szlovák parlament nem
kevesebbet mondott ki, mint hogy Szlovákia (mint EU tagállam)
jogelveinek, értékrendjének változatlanul része a kollektív bűnösség
elvének elfogadása, s a kollektíve bűnösnek tekintettek vagyonának
elvonását változatlanul elfogadhatónak, elvben helyesnek találja.
Hasonlóképpen szerves része jogelveinek és jogpolitikájának, hogy a
kollektíve bűnösnek gondoltak megfoszthatóak állampolgárságuktól
(talán ez van a nemrégi állampolgársági törvény mögött is...?),
illetve otthonaikból, szülőföldjükről kitaszíthatóak, deportálhatóak.

Mi több, 2007-ben Szlovákia megerősítette: a magyarok sérelmére
elkövetett kínzásokat, ölési cselekményeket ugyan emberiség elleni
bűncselekményeknek tekinti a nemzetközi jog, de azok immáron örökre
büntetlenek maradnak – szemben más háborús és emberiség elleni
bűncselekmények elkövetőivel, akiket változatlanul világszerte
üldöznek, a magyarokat gyilkoló és kínzó bűnelkövetők egyszer s
mindenkorra mentesülnek a felelősség alól. Ezen kívül megerősítette,
hogy az etnikai tisztogatás adott esetben elfogadható magatartás
lehet egy állam részéről. Mint rámutattam, az Európai Parlament
feladata most az, hogy eldöntse: összeegyeztethetők-e a szlovák
jogrendnek ezek az elemei az uniós joggal, amelynek része egyebek
mellett a jogállamiság elve és az emberi jogok védelme.
Örülök annak, hogy a Bizottság az ügyet nem zárta le – bármennyire
is követelték ezt szlovák részről, illetve az Európai Bizottság,
valamint néhány más EP képviselő részéről – hanem az "akta nyitva
marad", s következő lépésként kikérik két másik szakbizottság
álláspontját is.  Minél több helyen és minél többször mondhatjuk el
a magyarok jogfosztására irányuló  Beneš-dekrétumok hatályban
tartásának égbekiáltó gazságával kapcsolatos érveket, annál kevésbé
lehet tovább védeni a védhetetlent.

A második tárgyalt témával, az állampolgárság ügyével kapcsolatban a
kérelem elutasítását követelők azzal érveltek, hogy az
állampolgárság kérdése, annak feltételei és szabályozása kizárólagos
tagállami hatáskörbe tartozik. Ellenérvként rámutattam, hogy maga a
petíció kiváló és meggyőző jogi érvelést tartalmaz, amelynek lényege
a következő. A szlovák alkotmány úgy rendelkezik, hogy akarata
ellenére senki nem fosztható meg állampolgárságától. Létezik azonban
egy másik, az alkotmánynál alacsonyabb rendű jogszabály, amely
viszont kimondja, hogy a kettős állampolgárság nem megengedett, aki
felveszi másik állam állampolgárságát, elveszíti a szlovákot. A két
szabály látványos és nyilvánvaló ellentétben áll egymással.
Elvárható egy EU tagállamtól, hogy polgárai bízhassanak  alkotmányuk
tartalmában és szavában, s annak szem előtt tartásával hozhassák meg
döntéseiket. Ez esetben ez nem így van. Éppen ezért is került a
kettős állampolgársággal kapcsolatos jogszabály az alkotmánybíróság
elé.  Nem egyeztethető össze az Unió jogrendszerével, különösen a
jogállamiság elvével és az emberi jogok védelmével, hogy egy
látványosan alkotmányellenes jogszabály alapján a legalapvetőbb
jogainak egyikétől, az állampolgársághoz való jogától legyen
megfosztva a polgár, mégpedig olyan eljárásban, ahol semmiféle
jogorvoslatra nincs lehetősége.

Furcsa volt egy ilyen mélyen érzelmi kérdésben száraz jogi érveket
hangoztatnom, de úgy tűnik, nem volt haszontalan, mert az aktát
ebben az ügyben sem zárták le, hanem az eljárást felfüggesztették a
szlovák alkotmánybíróság döntéséig. Ez természetesen nem az ideális
megoldás, de "aki időt nyer, életet nyer" – s ahhoz képest, hogy az
Európai Bizottság és számos EP képviselő a kérelem azonnali
elutasítását javasolta, ez az eredmény még mindig sokkal jobb. Ezzel
a témával kapcsolatban is minden lehetséges fórimon tovább kell
harcolnunk.
A besimulás és minden áron való kompromisszumkeresés helyett ezúttal
mi magyarok kemény és határozott hangot ütöttünk meg, s
ragaszkodtunk a jogainkhoz.  Csak ez működik!
Brüsszel, 2013. május 27.
Morvai Krisztina
Európai Parlamenti Képviselő
Függetlenek Csoportja

/Forrás: HUNGÁRIA TÁVIRATI IRODA Budapest, 2013. május 27. Hegedüs Endre küldeménye./ *B.Kiss-Tóth László

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár