Ugrás a fő tartalomra

A cionista gyarmatosítók ellen szervez tüntetést Hegedűs Loránt

Kedves Testvéreim!

A Budapest Szabadság téri Hazatérés Templomához, 2013. május 4-re antibolsevista és anticionista népgyűlésre hívom minden keresztyén magyar testvéremet.
Követeljük az akkor épp hazánk szívében ülésező Zsidó Világkongresszustól, hogy ítélje el az 1919-es és az 1945 utáni judeobolsevik keresztény- és magyarellenes terrort, annak zsidó vezetőit, többek között: Kun Bélát, Szamuelyt, az egész népbiztosi söpredéket, Péter Gábort, Rákosit, Gerőt, Farkast, Révait, az Andrássy út 60 verőlegényeit.
Felszólítjuk a nemzetközi és a hazai zsidóság akkor és ott jelen lévő képviselőit, hogy utasítsák rendre Simon Peresz izraeli államelnököt hazánkkal kapcsolatban tett országhódító deklarációja miatt, s határozottan lépjenek fel az ennek révén hazánkba érkező új zsidó telepesekkel szemben. Az ordas eszméktől való elhatárolódásuk részeként mindennemű közösséget szakítsanak meg a cionista állam hivatalos képviselőivel, mely apartheid-rendszerként működtetve nyílt faji megkülönböztetést, nem egy esetben népirtást követ el az őshonos palesztin nemzettel szemben.
A pontos programot a későbbiekben teszem közzé.
Hármas-egy mottónk:

"Egyébként azt tanácsolom: Magyarországot meg kell menteni!" (Dr. Hegedűs Loránt püspök)
"A zsidó bolyt pedig megbolygatom..." (Ady Endre: Margita élni akar)
"Foglalod a kurvanyádat, de nem ám a mi hazánkat!" (Petőfi Sándor: Még mit nem beszél az a német)

Hazafias üdvözlettel:
ifj. Hegedűs Loránt

/Forrás: http://www.deres.tv 2013.04.09./*B.Kiss-Tóth László

----------------------------------------------------------------------A Kárpát Haza Őrei Mozgalom felhívása:

"El innen, kufárok! Nem kívánunk zsidó gyarmat lenni!" - Felhívás!
A Kárpát Haza Őrei Mozgalom ellenállási felhívása a magyarországi pártokhoz, egyházakhoz, civil szervezetekhez, szurkolói csoportokhoz, a magyar hazafiakhoz.
Hazánkban tartja ülését a Zsidó Világkongresszus. Ezt nyílt provokációnak tekintjük, főképp azok után, ami a WikiLeaks-en megjelent, miszerint valószínűleg 120 cionista katona tevőlegesen is részt vett 2006-ban a tüntető magyar emberek megfélemlítésében és brutális bántalmazásukban. Magyarország felvásárlói, gyarmatosítói most már teljesen nyíltan jönnek fő európai székhelyükre, ahol a "rettenetes antiszemitizmus" ellenére mégis otthon érzik magukat. Köszönjük, nem kérünk belőlük!
Támogatunk minden cionizmus elleni megmozdulást. Ezen túlmenően arra kérünk minden, hazánkért, gyermekeink jövőjéért aggódó szervezetet, magyar állampolgárt, hogy a maga módján fejezze ki nemtetszését, tiltakozzon a cionista megszállás előkészítése ellen. A szurkolók, nemzeti csoportok, gárdák, motorosok tudják a dolgukat, ahogy eddig is. Kérjük, hogy a pártok, történelmi egyházak célunkkal egyetértő tagjai a maguk módján próbálják kifejezni elöljáróik, vezetőik felé elégedetlenségüket és a rendezvénytől való távolmaradásra buzdítsák őket.
Elegünk van, unjuk már a mindennapos holokauszt-megemlékezéseket, miközben más népirtásokról, pl. a magyar, örmény, palesztin népirtásról vajmi kevés szó esik. A cionista érdekek kiszolgálását, a 30 éve tartó magyar népességfogyást, a sok millió meg nem született csecsemőt, Magyarország etnikai arányainak szándékos - a szociális rendszeren keresztül történő - megváltoztatását, a kivándorlásra, adósság-rabszolgaságba, öngyilkosságba kényszerítést is tudatos népirtásnak értékeljük, melyekhez aktuális kormányaink folyamatosan asszisztáltak.
Az ENSZ Általános Közgyűlésének 3379. számú (zsidó nyomásra később visszavont) határozatával egyetértve elítéljük Izrael állami terrorizmusát, a palesztinai zsidó megszállók rasszista politikáját. Ha nem állunk ellen, Magyarország is Palesztina sorsára jut hamarosan és akkor majd mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg, milyen az igazi rasszizmus! Hogyan bánnak a cionista rabszolgatartók a leigázott népekkel.
El innen, kufárok! Nem kívánunk zsidó gyarmat lenni! Ez itt a mi hazánk, Magyarország!
Várjuk a felhívásunkhoz csatlakozókat, képes beszámolókat ide:
Kárpát Haza Őrei Mozgalom
/Forrás: http://karpathazaorei.hu 2013.04.28./*B.Kiss-Tóth László
----------------------------------------------------------------------

Már volt tüntetés Budapesten a cionizmus és a kettős mérce ellen:

2012.12.16. - Feltöltötte: Zergezseb
Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő beszéde a cionista kettős mérce, a gyűlöletkeltés és az Izraeli terror ...
 

*B.Kiss-Tóth László 2013.04.29.

---------------------------------------------------------------------*A cionisták ellen pedig tüntetni tilos!?

Kemény fellépést sürget a besúgó Bölcskei az anticionista tüntetést szervező ifj. Hegedűs ellen
 Elhatárolódik, és a Nemzeti Érzelmű Motorosokkal szembeni kemény fellépéshez hasonló eljárást kér a református egyház vezető testülete ifjabb Hegedűs Loránttal szemben is, aki anticionista népgyűlést hirdetett a Zsidó Világkongresszus idejére Budapesten. A reformátusoknál soha nem fogalmaztak ilyen keményen a MIÉP, majd a Jobbik mellett kiálló Hegedűsék kapcsán.
 
A református egyház egyik vezető testülete, az esperesi-gondoki értekezlet Bölcskei Gusztáv javaslatára minden korábbinál keményebben elhatárolódott ifjabb Hegedűs Loránt Budapest-Szabadság téri református lelkésztől.
A testület szerdai ülésén hozott határozat szerint Hegedűs anticionista tüntetése "mereven ellentétes" a Magyarországi Református Egyház Zsinata már többször és világosan kiadott állásfoglalásaival.
Az értekezlet nyugtalanítónak, és "az ország szempontjából is károsnak" tartja az akciót.
Ifjabb Hegedűs Loránt május 4-re hirdetett antibolsevista és anticionista népgyűlést a Szabadság téri református templom elé. A rendezvényt egyértelmű üzenetnek szánta, hiszen Budapesten ezen a napon kezdődik a Zsidó Világkongresszus közgyűlése, amelyen Orbán Viktorminiszterelnök is részt vesz.
Ifjabb Hegedűs a napokban közzétett felhívásában többek között azt követelését fogalmazta meg a Világkongeszussal szemben, hogy "ítélje el az 1919-es és az 1945 utáni judeobolsevik keresztény- és magyarellenes terrort, annak zsidó vezetőit, többek között: Kun Bélát, Szamuelyt, az egész népbiztosi söpredéket, Péter Gábort, Rákosit, Gerőt, Farkast, Révait, az Andrássy út 60 verőlegényeit".
Az esperes-gondnoki értekezlet szerdán felkérte a Hegedűs ügyeiben illetékes Budapest-Északi Református Egyházmegyét, hogy tűzze napirendre ennek az esetnek a megtárgyalását.
"Az értekezlet résztvevői megnyugvással értesültek arról, hogy az illetékes hatóságok intézkedése nyomán nem kerülhet sor arra a motoros felvonulásra, amelyet a haláltáborokba hurcolt zsidó embertársainkra emlékező Élet Menete rendezvénnyel egy időpontra szerveztek volna. Hasonló határozottságot és egyértelműséget kérnek az illetékes hatóságoktól a Budapest-Szabadság téri református templom elé a Zsidó Világkongresszus idejére meghirdetett tüntetés megítélésében is" - áll az értekezletről kiadott közleményben.
Öt éve az egyházi bíróság Hegedűs pártjára állva megszüntette azt az eljárást a lelkész ellen, amely a holokausztcáfoló történész, David Irving fellépése miatt indult. Az egyházi bíróság akkor a panaszosokat, Bölcskei Gusztáv püspököt és Nagy Sándor főgondnokot kötelezte 345 ezer forint eljárási költség megfizetésére.
(Index nyomán)
Kapcsolódó:

/Forrás: Kuruc.info 2013.04.10./*B.Kiss-Tóth László
------------------------------------------------------------------------------view counter
view counter

view counter
Cionisták ellen tüntetni tilos!

Orbán kiadta a kádári ukázt: be kell tiltani és meg kell akadályozni minden olyan megmozdulást, mely sérthetné a WJC budapesti tanácskozását. A titkosszolgálatok együttműködnek a Moszaddal.
Cikk Front kép - 280x185: 
 Orbán Viktor kormányfő arra utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy akadályozzon meg minden olyan tüntetést, szervezkedést, amely sérthetné a Zsidó Világkongresszus budapesti tanácskozására látogató vendégek és a magyarországi zsidó közösség emberi méltóságát - közölte Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár hétfői sajtótájékoztatóján.
A Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress - WJC) háromnapos ülést tart Budapesten. A vasárnapi megnyitón részt vesz Orbán Viktor is. A rendezvényen - amelyen a világ zsidó közösségeinek ötszáz képviselője vesz részt - megvitatják a zsidóságot globálisan érintő témákat, "a neonáci pártok előretörésének egyre aggasztóbb ügyét és a közel-keleti helyzetet".
Lázár János hétfői tájékoztatóján elmondta, a miniszterelnök beszédet is mond a kongresszuson, ahol határozottan válaszolni kíván azokra a Magyarországot, a magyarságot és a kormányt ért vádakra, amelyekben "mindannyiunkat antiszemitának bélyegez a világ egy része". Az államtitkár ezzel kapcsolatban súlyosan etikátlannak minősítette, ha a politikában, illetve az üzleti életben elszenvedett sérelmeket az antiszemitizmus vélelmezett vádjával viszonozzák.
Beszámolt arról is, hogy a kormány áttekintette azokat a "kéréseket", amelyeket a világkongresszus a rendezvény előkészítésével kapcsolatban fogalmazott meg. Bejelentette: a kabinet mindent megtesz azért, hogy a vendégeknek és a magyarországi zsidó közösség tagjainak emberi méltósága ne sérüljön. Orbán Viktor ezért a legutóbbi kormányülésen arra utasította a belügyminisztert, hogy akadályozzon meg minden olyan tüntetést, szervezkedést, amely sérthetné a Zsidó Világkongresszus budapesti tanácskozására látogatók és a magyarországi zsidó közösség emberi méltóságát.
Másodszor is sztornózzák az anticionista népgyűlést?
Eredetileg ifjabb Hegedűs Loránt református lelkész hirdetett a Szabadság téri Hazatérés Templomához „antibolsevista és anticionista népgyűlést” május 4-re, a Zsidó Világkongresszus kezdetének napjára. Felhívásában a lelkész egyebek mellett azt követelte, hogy a világkongresszus „ítélje el az 1919-es és az 1945 utáni judeobolsevik keresztyén- és magyarellenes terrort, annak zsidó vezetőit”. 
A református egyház gyorsan reagált ifjabb Hegedűs felhívására mélységesen elítélve azt, így a lelkész lemondani kényszerült a gyűlést. A tüntetés ettől még nem marad el, csak a lelkész helyébe felesége, Hegedűs Lorántné lépett. Hegedűsné szintén május 4-re hirdetett népgyűlést, de a Hazatérés Templomától kicsit távolabbi helyszínre, a Vértanúk terére. Bár a lényeg aligha változott, a felhívás szövege valamelyest módosult: a résztvevők „a bolsevizmus és a cionizmus áldozataira” emlékeznek majd.
Vona Gábor, a Jobbik pártelnökén kívül felszólal Gyöngyösi Márton, aki egyebek mellett az amerikai és az izraeli példák alapján potenciális nemzetbiztonsági kockázatnak minősítené az izraeli-magyar kettős állampolgárságú kormánytagokat és döntéshozókat.
Orbán természetesen ott lesz a kongresszuson
Orbán Viktor még korábban kapott hivatalos felkérő levelet kapott a WJC elnökétől, Ronald S. Laudertől és Feldmájer Pétertől, akik megköszönték a budapesti találkozó lehetőségét, és ismertették azokat a körülményeket, amelyek miatt a Zsidó Világkongresszus a magyar fővárosban tartja soron következő összejövetelét. A miniszterelnök január végi válaszában örömmel nyugtázta, hogy itt lesz a tanácskozás, és elfogadta az arra szóló meghívást - fejtette ki Lázár János.
Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke a Süddeutsche Zeitung című német lapban hónap elején közölt, Az elveszett iránytű című vendégkommentárjában azt írta: Orbán Viktor második kormányzati ciklusában folytatott tevékenysége alapján úgy tűnik, hogy a demokráciáért és a polgári jogok érvényesüléséért folytatott küzdelem harcosából a magyar nacionalizmus vezető ideológusa lett. Ezenfelül Lauder szerint Magyarországot külföldön egy antiszemita és xenofób államnak látják, továbbá egyre gyarapodnak a cigány- és zsidóellenes megnyilvánulások. (Izraelt egyre többen fasisztának és népírtónak látják a világban, miközben folyamatosak palesztinellenes megmozdulások és akciók - szerk.) 
Lauder végül azért döntött a budapesti kongresszusról, hogy “jelezzék” a szerintük rossz irányt (értsd: külföldi szervezetként a kormányra nyomást gyakoroljanak - a szerk.). A magyarországi “szélsőjobboldal” szerinte valódi veszélyt jelent az itt élő zsidók és cigányok számára. „A szélsőjobboldali és a szélsőséges Jobbik mozgalom erős befolyással bír” – állította Lauder. Hozzátette: támogatottságuk folyamatosan növekszik, a legfrissebb közvélemény-kutatások eredményei szerint a második helyen állnak, rögtön a kormánypárt mögött. „A Jobbik ideológiája közel áll a nácikéhoz és a párt néhány nyilvános állásfoglalása szándékosan reprezentálja és idézi fel a Hitler nevéhez köthető háború előtti magyar rezsim rendszerének emlékeit.” - vázolta a valóságtól meglehetősen elrugaszkodott álláspontját még a hónap elején Lauder.
A titkosszolgálatok együttműködnek a Moszaddal
A Zsidó Világkongresszus miatt már korábban Magyarországra érkeztek az izraeli terrorállam titkosszolgálatának, a Moszadnak az emberei. A magyar titkosszolgálatok együttműködnek velük. Az Index információi szerint a Belügyminisztérium és az összes hazai titkosszolgálat képviseltette magát azon a megbeszélésen, amelyre az izraeli titkosszolgálat, a Moszad is elküldte saját embereit.
A zsidó befolyás erősítése
A Zsidó Világkongresszus küldetési nyilatkozata szerint a szervezet keresi a módját, hogy “növelje a zsidó közösségek közti szolidaritást világszerte, elismerve Izrael állam központi szerepét a zsidó identitás kapcsán és erősítve a zsidó közösségek és a zsidó diaszpórák és Izrael közti kapcsolatokat.”
Hosszú évtizedek óta ez az első alkalom, hogy a kongresszust nem Jeruzsálemben tartják. Bár akár számos nemzetbiztonsági kockázatot is felvethet, hogy egy idegen állam, befolyásos idegen szervezete mit keres Magyarország szívében, illetve milyen további kockázatot jelent Izrael állam erőszakszervének, a Moszad ügynökeinek a megjelenése, az sem utolsó kérdés, hogy mennyibe kerülhet Magyarország számára a Zsidó Világkongresszus biztosítása.
Kapcsolódó cikkek: 
/Forrás: MTI nyomán - www.alfahir.hu 2013.04.29./*B.Kiss-Tóth László

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár