Ugrás a fő tartalomra

Behívó

Vattay Szabolcs megjegyzése a Kásler Árpád (BAÉSZ-elnök) alábbi felhívással kapcsolatban:EZT TÉNYLEG KÉRETIK MÁR KOMOLYAN VENNI! KÜLÖNÖSEN AZOKNAK, KIK KÁRVALLOTTAI NEMZETÜNK ELLEN ELKÖVETETT ALJAS BŰNCSELEKMÉNYSOROZATNAK! NINCS MIT VESZTENETEK! HA ÖSSZEJÖN EGY 100 EZRES TÖMEG, ÉS EGYRE CSAK HÍZIK, AKKOR, A SEREGET TOBORZÓ HA NEM IS GONDOLTA VOLNA HALÁLOSAN KOMOLYAN A DOLGOT, — MERT ERRE IS VOLT MÁR SOK PÉLDA! —, RÁNÉZVE IS KÖTELEZŐ EREJŰ LESZ A NÉPAKARAT. ELSZÁNT SEREG NÉLKÜL PEDIG A JÓSZÁNDÉK SEM ÉR SEMMIT! HA AZONBAN ISTEN LETEKINT A KOSSUTH TÉRRE, ÉS LÁTJA A TÖMÉRDEK SOK MAGYART, AKI SEGÍTENI AKAR MAGÁN (ÉS MÁSOKON IS) AKKOR BIZTOSAN AD HOZZÁ EGY ERŐS VEZETŐT (HA NETÁN MÉGSEM LENNE) AKI GYŐZELEMRE VISZI A SEREGET! ÁMEN

BE!
A harangokat félreverni!
 
A pénzügyi jogok biztosa részt vett a napokban egy civil szervezet két éves születésnapi ünnepségén. Az eseményről készült videóból az derül ki, hogy velem nyit és velem zár a biztos úr, de így legalább van miről beszéljen, mert szakmai dolgokról képtelen lenne.
Doubravszky úr alulmúlt  minden erkölcsi minimumot. Azt mondja, hogy Ő megnevezett két civilt, Boros Imrét és Varga Istvánt, akik a civil oldalt képviselik és harmadiknak Őt saját magát, mint a Hiteltársulás képviselőjét jelölte meg. Hát ha ez nem önkielégülés akkor semmi sem az!!! Egyébként önmaga kijelölésére indoklásként, mint hőstettet megemlíti, hogy kint volt  szombaton a „Kossuth téri katlanban”. Tudják, kívül bunda, belül bunda, egyszer civil egyszer állam, olyan mint egy cinkelt lap, mint egy Jolly Joker. Doubravszky a Jolly Joker akinek semmi sem összeférhetetlen!
Egyébként Varga István kijelentette, hogy Ő nem képviselheti a civil oldalt mert, nem rendelkezik felhatalmazással a civil oldal részéről. Persze Doubravszky urat az ilyesmi nem érdekli, ha már a törvényt is testre szabták, akkor ilyen apróságokkal nem érdemes foglalkoznia.
Jelen pillanatban, az adósokra nézve a legnagyobb veszélynek Doubravszkyt látom. Mire elérkeztünk oda, hogy négy év kemény munkájával felnyitottuk annyi ember szemét, hogy már érdemben eredményt ki lehetne harcolni, akkor a hatalom a nyakunkra ülteti a biztost akinek az a feladata, hogy morzsákat hintsen az emberek szemébe.
A bankok félnek tőlünk, félnek a tömegtől amit meg tudunk szólítani és mozgatni, ezért gyorsan egy kiegyezést szorgalmaznak amit a pénzbiztos lezavarna, az emberek megkérdezése nélkül, a civil képviselők megkérdezése nélkül. Ez a legnagyobb veszély ami az adósokra leselkedik. Nagyobb mint a banki fenyegetés, mert azt utólag is lehet kárpótolni, de egy előre lezsírozott kiegyezés minden eddigi munkát dugába dönt.
Meghirdetem a BEHÍVÓT! Minden eddiginél nagyobb és gyorsabb reagálást és aktivitást megkövetelek. Jelenleg minden megyében van szakaszvezetőnk. Több mint 500 aktivista szervezi a csapatösszevonásokat. Újabb szakaszvezetők jelentkezése elengedhetetlen. Az számít szakaszvezetőnek aki 20-25 embert tud megmozgatni. Ez versenyfutás az idővel, nagyon rövid időn belül fel kell vonultatnunk több tízezer embert.
Eddig becsaptak, kifosztottak, meggyaláztak, földönfutóvá tettek és most következik a végjátszma, a pofák betömése! Hát ezt nem fogom hagyni! Garantálni fogom az emberek számára a valós kiegyezést, a valós és törvény által megítélhető kártalanítást. Békét és nyugalmat fogunk kikényszeríteni, mert ez nekünk jár.
Emberek! A KÜRTÖK ismét meg vannak fújva! Kevesebb mint két hét áll csapatösszevonásokra. Aki él és mozog az aktivizálja magát. Csak azok keressenek akik szakaszokat, buszokat szerveznek.
Létszámot kértek rajtunk számon, hát adjuk meg nekik. Akkora tömeget kell összevonnunk, hogy nemcsak a kilakoltatásokat, hanem a végrehajtási záradékok , illetve a jogtalan letiltásokat is fel tudjuk függesztetni. Emberek MOZGÓSÍTÁS!
Kásler Árpád
2013.02.24
/Forrás: Vattay Szabolcs 2013.02.24-i levele/
Megjegyzésem a fenti felhívással kapcsolatban, a banki károsult honfitársaim érdekében, amelyet továbbítottam Vattay Szabolcs részére is:
 
Az évek során a banki kifosztottak érdekében a kormány álságos politikája miatt én 3 lényeges dolgot javasoltam különféle webportálokon, hírlevelekben és nyomtatott sajtóban, de sem az érdekvédők, sem egyéb szervezetek rá sem hederítettek. Mintha süketek párbeszéde zajlott volna köztem és köztük, pedig sok minden antiszociális történésnek, idegeskedésnek elejét lehetett volna venni...
 
1., A helyzeti előnyben, helyzeti fölényben lévő, köznép kifosztására törekedett, hipernyereséget bezsebelő, kartellbe tömörült bűnözőbank(ár)ok képviselőivel nem lepaktálni kell, hanem az uzsorabank(ár)okat a törvény hatalmánál fogva meg kell regulázni, szükség esetén büntetőjogilag felelősségre kell őket vonni.
Mert az etikai kódexük sz.rt sem ér...
 
2., A bankok adóstartozásként  feltüntetett követelésének bizonyítását ki kell követelni, mert a valós tartozás egyáltalán nem biztos, hogy azonos a banki követeléssel! Ez pedig nem más, mint helyzeti fölénnyel, helyzeti előnnyel való visszaéléssel elkövetett csalás. A futamidőről a hitelfolyósítástól a banki szerződésfelmondásig eltelt időre a hitelfolyószámla összes pénzmozgásáról naprakész kimutatást adjon ki a bank az adós részére, hogy azt le lehessen ellenőrizni vagy külső szakemberrel leellenőriztetni. A hitelfolyószámlán történt, szerződéstől eltérő esetleges banki összegmódosítások jogosságát pedig bizonyítsa a bank.
 
Ha a bank ezt a fajta végelszámolást megtagadja vagy csak éves összesítésű elszámolást: 1 sor= 1 év formátumban, amelybe évközben minden manipulációt, mahinációt  el lehet bújtatni, hajlandó kiadni az ügyfél részére, akkor összegmeghatározás nélkül(!) keresetet kell a helyileg illetékes bíróságnál a bank ellen indítani (jelenleg az eljárási illeték elsőfokon összegmeghatározás nélkül kb. 7-8.000 Ft, de szociális helyzetre való hivatkozással lehet kérni az alanyi és tárgyi költségmentességet)  és erről a bankot ajánlott-tértivevényes levélben ajánlott értesíteni. Semmi mást nem kell kérni a bíróságtól, csak azt, hogy kötelezze a bankot arra, hogy végelszámolásként a bank a fentiek szerint, naprakészen, tételesen számoljon el. Ha az elsőfokú bíróság nem megfelelő ítéletet hoz a kérelmező részére, meg kell fellebbezni ugyanilyen költségvonzattal.
 
A lényeg azon van, hogy mindez törvényes és jogos. Ha egy-két hónapon belül (nem közösen, hanem egyénileg!)több százezren adnának be a bíróságra keresetet, a bíróság annyira le lenne terhelve az egyéb polgári peres ügyek vitele mellett, hogy 6-8 évbe is beletelhet, amíg 1-2-3 tárgyalás megtörténik. Addig az adósnál nem történhet kilakoltatás, amíg per alatt van az ügy és a tisztességes végelszámolása meg nem történik. Védő nem szükséges.
 
A szociálisan érzéketlen kormány kénytelen-kelletlen megfelelő lépést lesz kénytelen tenni, hogy a bírákat ilyen nagy leterhelés évekig ne érje. Az érdekvédőknek egy azonos nyomtatványformulát kellett volna készíteni és akár nagyobb településeken köztereken, akár irodákban a nyomtatványt osztogatni, tanácsot adni, esetleg a kitöltésben segíteni. Egyébként még mindig fenntartom, hogy ennek lenne igazából akár világviszonylatban is visszhangja.
 
3., Az utóbbi 6-7 évben, szinte minden hitelezés mellé a banki alkalmazottak a hitelezés feltételeként (mint biztosítási ügynökök), hitelfedezeti biztosítást is kötöttek az ügyféllel, amelyet adósként a havi törlesztőrészletbe beépítve vagy külön feltüntetve kell a bank részére megfizetni. Tartós egészségromlás, többhetes kórházi ápolás, munkahelyvesztés, stb. miatt bekövetkezett hitel-részletkésedelem, hitelbedőlés esetén lehetne igénybe venni az adósnak, de én még nem hallottam olyant, hogy a bank élt volna a biztosító felé ilyen követeléssel. Több olyan esetről azonban hallottam már, hogy ilyen hitelbedőlések esetén is közvetlenül az adós ellen fordult...
Ennek a biztosítási dolognak a szépséghibája az, hogy az adós egyáltalán nincs kapcsolatban a biztosítóval, tőle biztosítási kötvényt nem kap, neki nem fizet, mindent a bank intéz akár a saját biztosítója, akár a szerződéses biztosító felé. Még azt sem mondja meg a bank, hogy melyik biztosítóhoz tartozik az adós hitelfedezeti biztosítása.
---
Szkeptikus voltam múltkor a háromoldalú paktummal kapcsolatban is, úgy látszik, előbb beigazolódni látszik, mint azt sejtettem.  Tapasztalatból tudom és állítom, hogy az ilyen félmegoldású tüntetgetések sem nagyon vezetnek eredményre. A hitelkárosultak (tisztelet a kivételnek!) annyira birkák, hogy nem nagyon mennek, vagy szégyellnek kimenni az utcára tüntetni...
Újabb megjegyzésem: 
...vagy nem nagyon látják értelmét...  Azt meg az ügy megoldásához egyenesen károsnak tartom, ha az érdekvédő vagy akármilyen szervezetek nem összefogva, hanem szétaprózva, itt is, ott is külön-külön tüntetgetnek.


Összefog a NEMZET?

Felhívás Minden Magyarhoz!

Az ígérgetések ideje lejárt!

Teljes mértékben beigazolódott, hogy a jelenlegi parlamenti pártok és a politikusok ideje lejárt, ők nem a Magyar Nemzetet képviselik!
Gyermekeink éheznek, a Magyarok teljes mértékben eladósodtak a külföldi bankoknak, akik családokat tesznek utcára a végrehajtók segítségével.
A nemzeti vagyon semmivé vált, a munkahelyek megszűntek, vállalkozásokat, mezőgazdaságot és az ipart tönkretették. Egészségügyet és az oktatási rendszert reformjaikkal tönkretették, az időseket, a hátrányos helyzetű embereket ellehetetlenítették.
Teljes létbizonytalanságban élünk, halottainknak már a végtisztességet sem tudjuk megadni.
A Nemzetnek elege van a jelenlegi rendszerből és a politikusokból!
A fentiekkel részben vagy egészben egyetértő Magyarokat hívjuk, ahhoz a civilek által szervezett rendszerváltó összefogáshoz, melynek követelései a következők:
1. Biztos MEGÉLHETÉST, létbiztonságot követelünk minden Magyarnak!
2. Teljes RENDSZERVÁLTÁST, az eredeti történelmi alkotmány visszaállítását követeljük!
3. Nemzetünk érdekében, a kilakoltatások, az árverések azonnali leállítását, a végrehajtók felelősségre vonását követeljük!
4. FÜGGETLEN Nemzeti Bank működtetését, valamint a külföldi bankok száműzését követeljük!
5. Valós ELSZÁMOLTATÁST követelünk, az elmúlt évek bűneiért, a nemzeti vagyon kiárusításáért!
Addig maradunk, amíg követeléseinket be nem váltjuk, a szenvedésnek, éhezésnek véget kell vetni!

Aki a felhívással egyetért, az 2013. február 28-án, 07:00 órai kezdettel bejelentett, a fővárosban és az egész országra kiterjesztett demonstrációnkat támogassa jelenlétével, egyetértő részvételével.
Független Magyarok
(se nem jobb, se nem bal, egyszerűen MAGYAR
 
/Forrás: Dabasi Tamás elnök (Fehér Kéményseprők) 2013.02.24-i levele/*B.Kiss-Tóth László

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

A kommunista Keresztapa

"Orbán Viktor és Csányi Sándor kézfogása a bankvezetőkkel való találkozáson. Orbán az összes bankárral csak kezet fogott, a meghajlás csak Csányinak járt"... Óriási protokolláris baklövés így meghajolni, megalázó. Mindjárt kezet csókol! Azért látszik az alá-fölé rendelési viszony... "Nekünk Brüsszel és a Pénzvilág nem diktálhat!" "Nem leszünk gyarmat!" Már tényleg nem...  "amikor a kormány pénze a bankároktól függ,
    akkor a bankárok, nem pedig a kormány irányít;
    a kéz ami ad, felette van a kéznek, ami kér.
    A pénznek nincs hazája; a pénzemberek nem hazafiak,
    és nincs becsületük,
    kizárólagos céljuk a nyerészkedés"
(Bonaparte Napoleon) A Fejér megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének  Orbán Viktorról  1982. májusában készített környezettanulmányából:       „…esetenként öntelt, beképzelt, rátarti magatartást tanúsít...társaihoz való viszonyában néha képmutató, érdek centrikusság jellemzi. Képességeit közepesre értékelik…ideáljai…

A körmendi Tánczos-ügy

(A kép forrása: Kuruc.info) Szenzáció(!): -Megvan(nak)                                           a valódi gyermekgyilkos(ok)! Felháborító(!) -Tánczos Gábort ártatlanul ítélték el 13 évre, amelyből 10 évet le is ült! -az elkövető(k)  anyagát a hatósági gazemberek 50 évre titkosították! * Miközben az Orbán-kormány az 1998-as Aranykéz utcai robbantásos merénylet elkövetőit éppen napjainkban tartóztatta le, az ugyanebben az évben brutális kegyetlenséggel megölt körmendi 11 éves kislány, H. Zsófi valódi gyilkosát/gyilkosait futni hagyják. Az Újbuda Televízió múlt havi adásában az 1998-as nyomozás során közreműködő rendőrségi grafológus, dr. Lépold Józsefné megdöbbentő kijelentést tett: A valódi gyilkos már megvan, de 50 évre titkosították az ügyet! Mindez közvetetten alátámasztja a Magyar Jelen 2007-es oknyomozó riportját, ahol azt bizonyították, hogy egy befolyásos zsidó szekta gyilkolta meg rituális okokból a 11 éves kislányt. Tánczos Gábor pedig ártatlanul ült 10 évet.
Az 1998-as gyilkosságot ny…

FRONT könyvtár