Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2013

Egy cigányok általi pusztítás képei

Felháborító és elítélendő a cigányok vandalizmusa és lopása, de véleményem szerint még felháborítóbb az, hogy a helyzetbenlévő fehérgalléros bűnözők állami segédlettel, (ebben az esetben is milliárdokkal) hogyan fosztották ki az államot és a bankot. Persze, a banknak nem számít, mert az állam a szándékosan rossz hitelkihelyezéséből eredő veszteségét  úgyis konszolidálja.  ...a gazemberek meg még mindig büntetlenül, szabadon sétálhatnak! (*B.Kiss-Tóth László)  ________________________ színesfémvadászat, WC-nek használt szobák,többszázmilliós kár a soproni Hotel Maroniban Ropogó fehér hó, a fenyvesek tűlevelei roskadoznak a vastag lepel alatt. Alig néhány napja ütötte el az óra az óév utolsó perceit. Dermedt csend, csikorgó hideg - így szép Sopron leglátogatottabb üdülőövezete. Valaha ilyenkor is pezsgett az élet kirándulóktól: a hajdanvolt két szanatórium kezeltjei, a csurig telt üdülők vendégei nem sajnálták az időt az erdei sétára… Most csend van. A dermedtség belepte a fák között ágasko…

Miért támogatja a világ ma is a kommunistákat?

Ismeretlen szerző(?):
Az első világháború után az egész nyugati kultúremberiséget megrázta a londoni Morning Post "Földalatti összeesküvők" cikksorozata. Causes of World Unrest cím alatt H. A. Dwyenne a liberális történetírás által agyonhallgatott forrásmunkák alapján mutatta ki, hogy a francia forradalmat nem egészen az alsó rétegek elkeseredett hangulata idézte elő. Már ebben az időben is zsidó és szabadkőműves kéz dolgozott, amely a gabona összevásárlásával mesterségesen idézte elő az éhínséget és ezen keresztül a július 14-iki forradalmat. Ugyanebben az időben, már 1776-ban megalakult Bajorországban a zsidó Weishaupt által életre hívott Spartacus szervezet, amely hirtelen ezerszeresre megnőve tűnt fel újból az első világháború utáni forradalmakban. Gwyenne tanulmánya kimutatta a szabadkőművesség szervezkedését a XIX. század összes forradalmi mozgalmaiban, és a zsidóság szerepét a szabadkőművességben. Gwyenne ezt a kikeresztelkedett Lémann abbé könyve (L'Entrée des Is…

Izrael állam a Sátán országa, és meg kell szűnnie létezni – interjú a Neturei Karta rabbijaival

A magyar zsidók nem csak a cionizmus alapítóival, Herzl Tivadarral, Natonek Józseffel és Südfeld Miksával büszkélkedhetnek el, ugyanis a zsidó anticionizmus gondolata is magyar zsidóktól származik. A Neturei Karta jelentése: a város (Jeruzsálem) őrzői. Nevük egy idézet része a Talmudból, amely arról szól, hogy Jeruzsálem valódi őrzői nem a katonák, akik valójában pusztulást hoznak rá, hanem a jámbor emberek, akik imádkoznak.
A Neturei Karta nem is igazán egy szervezet, inkább egy átfogó eszme, mely mögé több tízezer zsidó sorakozik fel szerte a világon. Nem szelektíven olvassák a Tórát, nem vesznek el belőle semmit: pontosan azt hirdetik fennhangon, amit az mond, nevezetesen, hogy zsidó állam márpedig nem létezhet. A szekuláris Izraelt nem ismerik el, palesztinai tagjaik adót nem fizetnek, katonai szolgálatot nem teljesítenek, személyi igazolványt nem váltanak. Kérdéseinkre Moshe Ber Beck rabbi magyarul, és Ahron Cohen rabbi angol nyelven válaszolt.
-A kívülálló azt hihetné, hogy minden…

Perge Ottó: Mi történhetett 1945. január 27-én Auschwitzban?

Ostoba ötlet volt éppen az auschwitzi munkatábor felszabadításának napját megtenni nemzetközi holokauszt-emléknapnak. Ugyanis, ha bárki is egy kicsit alaposabban utánanéz annak, pontosan mi is történhetett azon a bizonyos napon Auschwitzban, alighanem rövidesen holotagadóvá (kegyeletsértővé, nácivá, gyűlöletkeltővé, antiszemitává stb.) válik. Igaz, nincs a holokauszt-mitológiának olyan eseménye, melyről alaposabb vizsgálódást követően ne derülne ki valamiféle turpisság. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy az 1945. január 27-én, délután 3 óra körül az auschwitz-birkenau-i táborkomplexumba behatoló szovjet csapatoknak fogalma sem lehetett arról, hogy valamiféle „megszentelt helyre” lépnek be. A németek a korábbi napok folyamán elrendelték a láger kiürítését. Ami azonban a holokauszt-propagandisták számára roppant kínos, az nem más, mint hogy Elie Wiesel, a holokausztvallás élő „szentje” a La Nuit (Éjszaka) című visszaemlékezésében (1958-as első francia kiadás, 129-133. old.) leírja, h…

Orosházi Ferenc írása: G y ű l ö l e t b e s z é d ?

Luzsénszky Alfonz Talmud fordítását a magyar főügyészség 1923-ban be akarta tiltani, mert az a „közerkölcsöt sérti és pornográf” - állította. Brósági tárgyalást követően az ítélet megállapítja: A Luzsénszky Alfonz fordításában található rémségek kivétel nélkül mind megtalálhatók a Talmudban.A fordítás korrekt, mivel úgy hozza a kifogásolt részleteket, ahogyan azok az eredeti műben le vannak írva. A "Talmud" szó annyit jelent, mint: Tan. Nemcsak hittani, hanem erkölcstani és jogi szabályokat is tartalmaz a zsidó életvitel mindennapjai számára. A Talmud a zsidók előtt még a Bibliánál is (értsd: Ószövetség) nagyobb tekintéllyel bír. Mielőtt belekezdenénk, fontosnak tartom kiemelni, hogy a Mi Urunk Jézus Krisztus, hogyan vélekedik a Talmud szerint élők hovatartozásáról. Amikor a zsidó, az Úr szót használja, fontos tudnunk, kit ért alatta. Íme, Krisztus szavai, János Evangéliumából, amikor az Ő benne hívő(!) - tehát nem olyanokhoz beszél, akikkel esetleg korábban összetűzése lett vol…